Już wkrótce...

AGENDA

8:30-9:30
REJESTRACJA

9:30-10:00
Kolokacja, hosting, chmura – o czym powinny pamiętać strony umowy
Porwisz i Partnerzy – Adwokaci
i Radcowie Prawni

Prelegent: Maciej Potoczny
Opis prelekcji:
W trakcie prelekcji zasygnalizowane zostaną przekrojowo najważniejsze zagadnienia, o których pamiętać powinny strony umów dotyczących kolokacji, hostingu i przetwarzania danych w chmurze (cloud computing), w różnych modelach. Wskazane zostają praktyczne rozwiązania i konsekwencje zastosowania tych rozwiązań w zakresie między innymi takich zagadnień jak: SLA, zapewnienie bezpieczeństwa i poufności przetwarzanych danych, czy odpowiedzialność za naruszenie praw osób trzecich.

10.00-10.30
Koncepcja Industry 4.0 w aspekcie nowoczesnego Data Center
Apra-Optinet
Prelegent: Piotr Kania
Opis prelekcji:
Określenie i przybliżenie pojęcia Industry 4.0 czyli czwartej rewolucji przemysłowej. Analiza pojęcia w kontekście procesów wykorzystywanych przy produkcji obudów i szaf serwerowych apra gruppe. Próba przeniesienia koncepcji Industry 4.0 w ideę nowoczesnego Data Center.

10.30-10.50
Niezawodne systemy zasilania gwarantowanego firmy EATON
Rafał Kryk
Prelegent: Eaton Electric Sp. z o.o
Opis prelekcji:
Omówienie portfolio produktowego firmy EATON w zakresie systemów zasilania gwarantowanego. Zasilacze UPS 1- i 3-fazowe, technologie stosowane w UPS firmy EATON.

10.50-10.55
PANEL WYSTAWCÓW

10.55-11.15
PRZERWA KAWOWA

11.15-11.45
Czy w dobie usług chmurowych istnieje sens inwestowania we własną infrastrukturę lub korzystania z klastycznych modeli kolokacyjnych i hostingowych?
Interia.pl
Prelegent: Daniel Polek-Pawlak
Opis prelekcji:
W trakcie prelekcji omówione zostaną następujące zagadnienia:
– przewagi usług chmurowych,
– biznes w Internecie: cykl życia usługi internetowej,
– ryzyka związane z budową infrastruktury w chmurze,
– case studies.

11.45-12.15
Najważniejsze orzeczenia sądowe dotyczące dostępu i przetwarzania danych
APLaw
Prelegent: Artur Piechocki
Opis prelekcji:
Słuchacze zapoznają się z orzeczeniami dotyczącymi:
– transferu danych do państw trzecich,
– zdalnego dostępu do danych (uprawnienia organów ścigania),
– ochrony danych osobowych a ochrony innych dóbr.

12.15-12.45
Efektywność energetyczna – marketing czy rzeczywistość
Polski Instytut Data Center
Prelegent: Krzysztof Szczygieł
Opis prelekcji:
W ramach prelekcji słuchacz zapozna się z aktualnym stanem normalizacji europejskiej w zakresie odnoszącym się do infrastruktury fizycznej Data Center oraz z planami nowych opracowań.
Motywem wystąpienia jest zapoznanie słuchaczy ze szczegółowymi aspektami oceny efektywności energetycznych w Data Center z naciskiem na doprecyzowanie rozumienia tego pojęcia.
Znajomość aktualnych opracowań normalizacyjnych jest niezbędną wskazówką dla osób biorących udział w procesie tworzenia Data Center z punktu widzenia zrozumienia wytycznych projektowych, jak również określenia oczekiwanej jakości infrastruktury.
Wykład przeznaczony jest dla menedżerów informatyki, dyrektorów infrastruktury (technicznych) przedsiębiorstw przygotowujących się do budowy lub modernizacji własnego Data Center. Zawiera również wiedzę przydatną dla osób na stanowiskach inżynierskich, przygotowujących wymagania i założenia do koncepcji i projektów Data Center jak również dla osób oceniających infrastrukturę istniejących Data Center.

12.45-13.05
PRZERWA KAWOWA

13.05-13.35
Disaster Recovery as a Service – aspekty techniczne
Audytel
Prelegent: Grzegorz Bernatek
Opis prelekcji:
W ramach prezentacji omówione zostaną:
• Jak przygotować się do wdrożenia DRaaS
• Konsolidacja infrastruktury teleinformatycznej
• Omówienie budowy oraz funkcjonowania DRaaS
• Kiedy to się opłaca – case study

13:35-14:05
Serwerownia a RODO – prawne i techniczne aspekty bezpieczeństwa danych w świetle europejskich przepisów
Kancelaria Radców Prawnych Lubasz i Wspólnicy
Prelegent: Maciej Godyń
Opis prelekcji:
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/697 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane „RODO”) zostało przyjęte w dniu 27 kwietnia 2016 r. Wprowadza ono szereg istotnych zmian w zakresie ochrony danych osobowych i modyfikuje obowiązki administratorów danych. Celem prezentacji będzie wskazanie podstawowych aspektów związanych z przetwarzaniem danych w serwerowni, w kontekście nowych europejskich przepisów.
Omówione zostanie podejście oparte na ryzyku i szacowanie skutków dla ochrony danych – jako podstawowe kryteria determinujące wybór środków bezpieczeństwa do zastosowania w serwerowni przez administratora. Omówiony zostanie również hosting serwerów i wskazane zostaną nowe wymogi dla podmiotów przetwarzających i nowe zasady dotyczące dalszych powierzeń. Na koniec prezentacji przedstawione zostanie postępowanie w przypadku naruszenia ochrony danych i wymogi związane ze zgłaszaniem organom nadzorczym naruszeń ochrony danych w serwerowniach.

14:05
ZAKOŃCZENIE KONFERENCJI I LOSOWANIE NAGRÓD
SPONSORZY
 
WSPÓŁPRACA MERYTORYCZNA

PATRONI MEDIALNI
FUNDATORZY NAGRÓD


ORGANIZATOR