Już wkrótce...

PRELEGENCI

Grzegorz Bernatek
Audytel
Absolwent Politechniki Warszawskiej, Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych (kierunek: Telekomunikacja). Od roku 2004 kieruje projektami badawczymi dotyczącymi polskiego i europejskiego rynku telekomunikacyjnego; tworzenia modeli rynkowych i systemowych oraz prowadzi doradztwo i szkolenia dla klientów Audytela. Wcześniej pracował jako audytor systemów teleinformatycznych w Audytelu oraz analityk/programista w Mc-Kinsey & Company.
Brał udział w projektach doradczych dotyczących rynku telekomunikacyjnego oraz opracowania prognoz, analiz i segmentacji klientów. Certyfikowany audytor CISA oraz certyfikowany kierownik projektów Prince2 Foundation.
Maciej Godyń
Lubasz & Wspólnicy
Realizuje projekty dotyczące prawa Internetu, prawa spółek i prawa pracy. Przygotowuje regulaminy konkursów, w tym dla liderów branży spożywczej. Ma doświadczenie w opracowywaniu dokumentów dla usługodawców internetowych m.in. pracował przy stworzeniu regulaminu sklepu internetowego jednej z wiodących marek branży jubilerskiej.
Zajmuje się bieżącą obsługą przedsiębiorców, stowarzyszeń i fundacji. Od stycznia 2015 roku odbywa aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Łodzi. W 2017 roku ukończył studium menedżerskie miniMBA organizowane przez Polsko-Amerykańskie Centrum Zarządzania PAM Center, działające przy Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego.
Maciej Potoczny
Porwisz i Partnerzy – Adwokaci i Radcowie Prawni
Maciej Potoczny jest radcą prawnym i partnerem kancelarii Porwisz i Partnerzy w Krakowie od 2000 roku. Posiada niemal 20-letnie doświadczenie w obsłudze przedsiębiorców działających w branży IT
i mediów elektronicznych, w tym w zakresie aspektów podatkowych ich działalności. Uczestniczył jako ekspert w pracach sejmowych nad projektem ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.
Doradza między innymi firmom z branż: mediów elektronicznych (ogólnopolska stacja radiowa, portale internetowe), reklamy internetowej, badań rynku on-line, płatności mobilnych, produkcji oprogramowania.
Zajmuje się zagadnieniami z zakresu:
1. IP/IT, w tym w szczególności:
– świadczenia usług drogą elektroniczną,
– ochrony danych osobowych,
– praw autorskich i praw pokrewnych,
– ochrony baz danych,
– elektronicznych instrumentów płatniczych;
2. zwalczania nieuczciwej konkurencji, w tym ochrony informacji;
3. ochrony dóbr osobistych, w tym dóbr osobistych osób prawnych, takich jak wiarygodność i renoma;
4. spraw korporacyjnych;
5. spraw pracowniczych.
Wskazane wyżej doświadczenie dotyczy: obsługi prawnej różnorodnych projektów wdrożeniowych, inwestycyjnych i optymalizacyjnych, a także pojedynczych transakcji, przeprowadzania audytów prawnych, obsługi spraw korporacyjnych oraz prowadzenia sporów i reprezentacji przed sądami zarówno administracyjnymi, jak i powszechnymi, w tym w sprawach sądowych z zakresu ochrony baz danych, zwalczania nieuczciwej konkurencji czy ochrony dóbr osobistych osób prawnych.
Krzysztof Szczygieł
Polski Instytut Data Center
Ekspert z ramienia Polski grupie roboczej w CENELEC TC125WG03 „Data Center Infrastructure and Facilities”, absolwent Wydziału Elektroniki Politechniki Warszawskiej (1982). Po studiach ropoczął w Instytucie Radioelektroniki Warszawskiej (do 1995). W 1997 założył firmę Skyline Investment S.A. (obecnie spółka jest notowana na GPW). Od 2007 Prezes Zarządu Skyline Teleinfo S.A. – spółki wydzielonej ze Skyline Investment S.A. Założyciel (2012) Polskiego Instytutu Data Center S.A. (obecnie Prezes Zarządu Spółki). Doradca i konsultant wielu firm państwowych i prywatnych w zakresie technologii Data Center.
Jako ekspert z ramienia Polski w TC215 WG03 w CENELEC uczestniczy w pracach międzynarodowego zespołu 20 specjalistów opracowujących grupę norm EN 50660 „Data Center Infrastructure and Facilities”. Jest również obserwatorem w ISO/IEC JTC 1/SC 39, Sustainability for and by Information Technology. Od 2014 roku pełni funkcję Przewodniczącego Komitetu Technicznego nr 173 w Polskim Komitecie Normalizacyjnym (PKN). Członek i uczestnik prac w stowarzyszeniach zawodowych IEEE i BICSI. Od 2012 prowadzi wykłady przedmiotu „Projektowanie Centrów Przetwarzania Danych” na Politechnice Warszawskiej. Autor rozdziału 18. („Projektowanie Centrów Przetwarzania Danych”) w monografii „Informatyka Gospodarcza” wydanej przez C.H. Beck w roku 2010. Szef zespołu nadzoru projekt budowy centrum przetwarzania danych dla jednego z największych polskich banków o powierzchni ponad 7 000 m.kw. (ukończone 01/2016).

Artur Piechocki
APLaw
Radca prawny w kancelarii APLaw Artur Piechocki. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz studiów podyplomowych w zakresie Prawa Własności Intelektualnej na Uniwersytecie Jagiellońskim.
Specjalizuje się w prawie własności intelektualnej i przemysłowej oraz prawie technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICT).
Współzałożyciel Sądu Polubownego ds. Domen Internetowych przy PIIT, którego pracom przewodniczył, a obecnie zasiada w jego Radzie oraz współtwórca orzecznictwa domenowego w Sądzie Arbitrażowym przy Krajowej Izbie Gospodarczej (KIG).
Jest ekspertem Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji (European Network and Information Security Agency – ENISA) w zakresie doradztwa regulacyjnego, ochrony prywatności i danych osobowych. Współpracuje również z Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN) oraz Światową Organizacją Własności Intelektualnej (WIPO), a w przeszłości Council of European National Top Level Domain Registries (CENTR). Był także uczestnikiem spotkań Międzynarodowej Unii Telekomunikacyjnej (ITU), a obecnie współpracuje z Fundacją Bezpiecznej Cyberprzestrzeni. Jest członkiem Grupy Operatorów Telekomunikacyjnych oraz Komitetu Mediów Elektronicznych przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji (PIIT). Przez wiele lat pracował jako Doradca ds. prawnych i polityki domenowej rejestru PL w Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej (NASK), reprezentując Rejestr w Polsce i w organizacjach międzynarodowych.
Daniel Polek-Pawlak
Grupa Interia.pl Sp. z o.o.
IT Services Manager oraz były Kierownik Projektów. Swoje blisko dziesięcioletnie doświadczenie zdobywał wszędzie tam gdzie krzyżowały się obszary biznesu i rozwiązań IT. Prowadził Projekty zarówno dla wewnętrznych działów biznesowych i jak i zewnętrznych podmiotów. Obecnie na co dzień współpracuje architektami rozwiązań informatycznych, specjalistami do spraw sieci, baz danych, administratorami systemów oraz przedstawicielami segmentów biznesowych. Zawsze poszukujący rozwiązań optymalnych kosztowo rozwiązań dla usług internetowych w różnych stadiach cyklu życia.
Piotr Kania
Apra-Optinet
Absolwent Uniwersytetu Opolskiego, specjalność Język Biznesu. Od 2000 roku związany z rynkiem IT. W firmie Apra-Optinet pracuje od momentu założenia w 2005 roku, na stanowisku Dyrektora ds. Sprzedaży. Odpowiada za sprzedaż i promocję produktów „apra- group” na terenie Polski i Europy środkowo-wschodniej.
Rafał Kryk
Eaton Electric Sp. z o.o.
Absolwent Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej na kierunku Elektrotechnika. Od wielu lat pracownik firmy Eaton Electric Sp. z o.o. w dywizji systemów UPS. PQ Application Engineer odpowiedzialny za systemy zasilania gwarantowanego przeznaczone dla centrów przetwarzania danych oraz innych aplikacji krytycznych.
SPONSORZY
 
WSPÓŁPRACA MERYTORYCZNA

PATRONI MEDIALNI
FUNDATORZY NAGRÓD


ORGANIZATOR