Już wkrótce...

AGENDA

8:30-9:30
REJESTRACJA

9:30-10:00
Procedury Disaster Recovery. Praktyczne aspekty wdrażania procesu zarządzania ciągłością działania usług IT
Crédit Agricole Bank Polska S.A.
Prelegent: Miłosz Kadziewicz
Opis prelekcji:
Historia realizacji projektu zapewnienia Zapasowego Centrum Przetwarzania Danych. Od założeń do aktualnego modelu działania. Bez negatywnego wpływu na zakontraktowane poziomy dostępności i wydajności usług IT.

10:00-10:30
Sprawdzone, niezawodne i efektywne chłodzenie w data center na przykładzie KyotoCooling®
Fima Polska Sp. z o.o.
Prelegent: Robert Zdunek
Opis prelekcji:
Tematem przewodnim naszego wystąpienia będzie redukcja kosztów operacyjnych związanych z opłatami za energię elektryczną w serwerowni w aspekcie urządzeń chłodniczych. Jednocześnie zaproponujemy rozwiązania pozwalające na zminimalizowanie kosztów chłodzenia, zaproponujemy unikalną w skali światowej technologię chłodzenia, umożliwiającą uzyskanie dla systemów chłodzenia PUE na poziomie poniżej 1,15. Powiemy również o skalowalności, niezawodności oraz kompatybilności data center ze środowiskiem.

10:30-11:00
Najstraszniejsze zagrożenia dla Twojej infrastruktury IT
Continuity Software
Prelegent: Joe Waiman
Prelegent: Roman Kopiec

Opis prelekcji:
Jakie są najstraszniejsze zagrożenia w IT – utrata danych krytycznych i nieplanowane przestoje. Jak sobie z tym poradzić? Czy poprzez wdrażanie rozwiązań wysokiej dostępności (HA) i Disaster Recovery (DR)? Ponosząc tak wielkie inwestycje można by się spodziewać, że będziemy bezpieczni, jednak awarie krytyczne nadal się zdarzają… Dowiedz się, jak rozwiązać te problemy z Continuity Software.

11:00-11:10
Panel Wystawców
11:10-11:25
PRZERWA

11:25-11:55
Case study: kryteria wyboru dostawcy infrastruktury
Poczta Polska Usługi Cyfrowe Sp. z o.o.
Prelegent: Marcin Zatorski
Opis prelekcji:
Na przykładzie procesu wyboru dostawcy infrastruktury przeprowadzonego przez Envelo omówione zostaną najważniejsze kryteria. Omówimy między innymi kwestie związane z bezpieczeństwem, lokalizacją centrum przetwarzania danych oraz zagadnienia związane stricte z hardware.

11:55-12:40
Macierz czy serwer – dylemat architektów IT
Lenovo Technology B.V. Sp. z o.o
Prelegent: Jakub Roguski
Opis prelekcji:
Dostosowywanie się do zmieniającej się rzeczywistości biznesowej wymaga innowacyjnych pomysłów i rozwiązań – również, a może w szczególności w obszarze sprzętu informatycznego.
Wiedza i doświadczenie na rynku zaawansowanych rozwiązań informatycznych czynią z Lenovo Enterprise naturalnego partnera do budowy nowych projektów informatycznych. Serdecznie zapraszamy na prezentacje, podczas której opowiemy jak zoptymalizować Data Center oraz czego unikać podczas budowania infrastruktury IT.

12:40-13:10
Nowe rozporządzenie o ochronie danych osobowych – nowe obowiązki centrów danych oraz proponowane zmiany w systemie infrastruktury serwerowni
Szostek_Bar i Partnerzy Kancelaria Prawna
Prelegent: Damian Klimas
Opis prelekcji:
Wystąpienie ma na celu przedstawienie wybranych, istotnych elementów nowego aktu prawnego powszechnie obowiązującego w Unii Europejskiej, który zostanie uchwalony jeszcze w 2016 roku.
Przedsiębiorcy dostaną sporo czasu, aby przystosować się do nowych wymogów, ale jeśli tego nie zrobią kary za naruszenie nowego prawa mogą sięgnąć nawet do 4% światowego obrotu przedsiębiorcy. Centra danych będą miały obowiązek m.in. dokumentowania operacji dokonywanych na danych osobowych w określonym przez nowe rozporządzenie zakresie, a także dokonywania ewaluacji ryzyk oraz podejmowania kroków mających zapobiec ich wystąpieniu. Jeśli wykryte zostanie naruszenie danych osobowych centra danych w określonym zakresie będą zobowiązane do poinformowania nie tylko administratora danych osobowych, ale również osoby których dane są przetwarzane.

13:10-13:25
PRZERWA

13:25-13:55
Chłodzenie serwerowni, a optymalizacja zużycia energii elektrycznej
Nordea Bank AB
Prelegent: Zenon Ruta
Opis prelekcji:
W ramach prelekcji przypomniane zostaną podstawowe pojęcia z dziedziny klimatyzacji, niezbędne do zrozumienia wpływu systemów klimatyzacyjnych na efektywność wykorzystania energii elektrycznej w Ośrodku Przetwarzania Danych (OPD). Na przykładzie systemu chłodzenia z funkcją Free-Cooling oraz systemu nawilżania powietrza przedstawione zostaną zasady doboru parametrów środowiskowych (temperatury i wilgotności powietrza) w celu zmniejszenia zużycia energii elektrycznej w OPD.
Na zakończenie zostanie przeanalizowany przypadek awarii systemu nawilżania powietrza w OPD w oparciu o przedstawione na początku zasady.

13:55-14:25
Bezpieczne dane – nie tylko technologie
Agencja Rynku Rolnego
Prelegent: Jarosław Szumer
Opis prelekcji:
• Bezpieczeństwo informacji – czy to się opłaca?
• Normy …
• System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji wg ISO/IEC 27001
• Jak skutecznie wdrożyć SZBI?

14:25-14:55
Prawne aspekty przetwarzania danych w centrach danych. Wyzwania i ryzyka
Porwisz i Partnerzy – Adwokaci i Radcowie Prawni
Prelegent: Maciej Potoczny
Opis prelekcji:
Przetwarzanie danych w centrach danych wiąże się z szeregiem obowiązków po stronie tych centrów.
Dotyczą one sposobów przetwarzania danych i ich zabezpieczania. Osobną kategorię stanowią zagadnienia związane z przetwarzaniem danych osobowych. W związku z powyższym istotne wyzwania i ryzyka z tym związane dotyczą odpowiedzialności centrum danych, np. za utratę, ale przede wszystkim błędy w danych, a także odpowiedzialności klienta centrum danych w stosunku do osób trzecich, związanej z taką utratą lub błędami.

14:55
ZAKOŃCZENIE KONFERENCJI / LUNCH
SPONSORZY
 WSPÓŁPRACA MERYTORYCZNAPATRONI MEDIALNI
FUNDATORZY NAGRÓD
  
ORGANIZATOR