Już wkrótce...

PRELEGENCI

Maciej Potoczny
Porwisz i Partnerzy – Adwokaci i Radcowie Prawni
Absolwent Wydziału Prawa i Administracji UJ oraz Podyplomowego Studium Prawa Autorskiego, Wydawniczego i Prasowego IPWI UJ.
Partner i Porwisz i Partnerzy – Adwokaci i Radcowie Prawni, z siedzibą w Krakowie, obecnie posiadającej biura także w Warszawie i Gliwicach.
Specjalizuje się w prawie własności intelektualnej, szeroko pojętym prawie informacji (w tym prawie mediów i ochrony danych), a także prawie usług świadczonych drogą elektroniczną.
Posiada 18 letnie doświadczenie w obsłudze spółek z branży IT (w tym reklamy
i badań on-line czy m-płatności) oraz mediów elektronicznych, w tym podatkowych aspektów ich działalności. Uczestniczył, jako ekspert w pracach sejmowych nad projektem ustawy
o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. Dysponuje także wieloletnim doświadczeniem procesowym, obejmującym prowadzenie precedensowych spraw z zakresu ochrony baz danych, zwalczania nieuczciwej konkurencji czy ochrony dóbr osobistych osób prawnych.
Damian Klimas
Szostek_Bar i Partnerzy Kancelaria Prawna
Prawnik, doktorant w Centrum Badań Problemów Prawnych i Ekonomicznych Komunikacji Elektronicznej na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. W ramach dotychczasowej pracy zawodowej zajmował się w szczególności świadczeniem bieżącej pomocy prawnej w dziale compliance międzynarodowej grupy kapitałowej z zakresu prawa handlowego, prawa papierów wartościowych, prawa ochrony danych osobowych oraz prawa autorskiego. Był również członkiem zespołu prawnego przygotowującego emisję obligacji korporacyjnych. Posiada znaczące doświadczenie w kompleksowej obsłudze spółek, sporządzaniu umów, a także opinii prawnych. Uczestnik krajowych oraz międzynarodowych konferencji naukowych, autor publikacji z zakresu prawa cywilnego, autorskiego, ochrony danych osobowych ze szczególnym uwzględnieniem prawa nowych technologii. W przeszłości wiceprezes Uniwersyteckiej Poradni Prawnej oraz członek Rady Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.
Marcin Zatorski
Poczta Polska Usługi Cyfrowe Sp. z o.o.
Absolwent Politechniki Warszawskiej. Zorientowany na biznes manager IT posiadający prawie 20-letnie doświadczenie biznesowe zdobyte w czołowych firmach różnych branż, gruntowną wiedzę informatyczną, wspartą znajomością metodologii Prince2® i ITIL® v.3.
Obecnie odpowiedzialny za prawidłowe działanie systemów IT platformy Envelo w Grupie Poczty Polskiej S.A. Przeprowadził wiele projektów budowy i modernizacji infrastruktury ośrodków przetwarzania danych. W projektach, w których uczestniczy, cechuje się kompleksowym podejściem, promowaniem IT jako „aktywnego partnera biznesu”, oferującego wiele innowacyjnych rozwiązań, zamiast typowej funkcji „wsparcia”.
Zenon Ruta
Nordea Bank AB
Ekspert w Zespole Utrzymania Infrastruktury Centrów Przetwarzania. Doświadczenie zawodowe w zakresie budowy i eksploatacji Ośrodków Przetwarzania Danych (OPD) zdobywał w Nordea Bank Polska S.A., pracując przez 15 lat w komórkach organizacyjnych IT banku. Jest autorem wielu projektów koncepcyjnych dotyczących zasilania gwarantowanego oraz rekomendacji w obszarze infrastruktury OPD. Przez prawie 10 lat zajmował się także nadzorem nad umowami z firmami serwisującymi UPS i agregaty prądotwórcze we wszystkich placówkach Nordea Bank Polska S.A. Jest autorem projektu koncepcyjnego wymiany w 2008 roku systemu zasilania gwarantowanego w ówczesnym OPD Nordea Bank Polska S.A. W latach 2010-2012 brał udział w projektach budowy zapasowego OPD DRC (ang. Disaster Recovery Centre) oraz nowego podstawowego OPD PDC (ang. Primary Data Center). Od 2012 roku pełni funkcję Zastępcy Kierownika ds. Usługi ośrodków PDC i DRC.
Posiadacz szeregu certyfikatów branżowych, w tym: „Certified Data Centre Specialist” i „ITIL Foundation Certificate in IT Service Management”. W trakcie kariery zawodowej ukończył także wiele szkoleń specjalistycznych, w tym: „Podstawy projektowania instalacji elektrycznych NN”, „Zakłócenia w instalacjach elektrycznych”, „Podstawy techniki chłodniczej”, „StruxureWare for Data Center Expert & Data Center Operation”.
Robert Zdunek
Fima Polska Sp. z o.o.
Absolwent Wydziału Elektroniki Politechniki Wrocławskiej. W 2010 roku ukończył studia Executive MBA na Akademii im. Leona Koźmińskiego w Warszawie. Doświadczenie zawodowe zdobywał w firmach Siemens, Emitel, Pro Futuro i Crowley Data Poland, gdzie uczestniczył w wielu projektach budowy sieci, obiektów i systemów teleinformatycznych. Był certyfikowanym ekspertem Krajowej Izby Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji. Posiada certyfikat zarządzania projektami Prince2 Practitioner oraz uprawnienia budowlane w zakresie Telekomunikacji. Od 2011 roku pracuje w Fima Polska Sp. z o. o. jako Prezes Zarządu.

Miłosz Kadziewicz
Crédit Agricole Bank Polska S.A.
Dyrektor Departamentu Dostarczania Usług IT.
Posiada wieloletnie doświadczenie w obszarze wsparcia informatycznego. Od dwunastu lat zajmuje się zarządzaniem IT. Przez 5 lat na stanowisku dyrektora Centrum Przetwarzania Danych, aktualnie dyrektor Departamentu Dostarczania Uslug IT, odpowiedzialnego za świadczenie usług IT dla spółek Grupy Crédit Agricole w Polsce oraz Partnerów Biznesowych.
Jest współtwórcą nowatorskiego systemu monitorowania usług IT, a także laureatem konkursu Lider Wsparcia 2008 w kategorii Osobowość Roku. W 2006 roku CPD uzyskało tytuł Lidera Wsparcia w kategorii Organizacja Roku. Stosowanie najlepszych praktyk w zarządzaniu organizacją zostało formalnie potwierdzone w 2009 roku certyfikatem ISO 20000.

Jarosław Szumer
Agencja Rynku Rolnego
Główny Analityk ARR. Absolwent Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Szkoły Głównej Handlowej (studia podyplomowe zarządzania i bankowości). 30 lat doświadczenia w IT, w tym ponad 22 na stanowiskach menadżerskich. Ponad 15 lat pracy w zagranicznych bankach komercyjnych i innych instytucjach sektora finansowego w Polsce. Wieloletni programista, projektant i kierownik projektów IT, także międzynarodowych. Posiada certyfikaty ITIL, PRINCE2. Audytor wewnętrzny SZJ, SZBI i SZBiHP. Specjalizuje się w tematyce bezpieczeństwa informacji postrzeganej w kontekście normy ISO/IEC 27001.

Krzysztof Rozanka
Lenovo Technology B.V. Sp. z o.o
Strategic Alliance Manager Enterprise Business Group Lenovo. Od kilkunastu lat związany z branżą informatyczną i telekomunikacyjną. Ukończył studia inżynierskie na Politechnice Śląskiej oraz studia podyplomowe na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach. Absolwent studiów MBA na Akademii Leona Koźmińskiego. Ostatnie lata spędził w IBM Polska, gdzie w zespole Systemów i Technologii odpowiadał za prowadzenie złożonych projektów konsolidacyjnych i wirtualizacyjnych. Odpowiedzialny był także za wprowadzenie na rynek polski nowej linii produktów infrastrukturalnych.
Obecnie, po przejęciu przez Lenovo linii x86 od IBM, zasilił szeregi Lenovo Polska na stanowisku Stategic Alliance Manager w Lenovo Enterprise Business Group.
Joe Waiman
Continuity Software
Channel Manager – inżynier z wykształcenia, przez wiele lat pracował w branży usług finansowych w Londynie w różnych rolach. Przez ostatnie 10 lat Joe współpracuje z firmami, pomagając im w automatyzacji procesów i zmniejszeniu ryzyk w aplikacjach biznesowych, a ostatnio w DataCenter. Joe niedawno dołączył do zespołu Continuity Software, jest odpowiedzialny za kanały sprzedaży i klientów na rynkach międzynarodowych. Bogate doświadczenie Joe przynosi nowy punkt widzenia na temat zagrożeń związanych z IT awarii i utraty danych.

Roman Kopiec
WINGU Sp. z o.o.
Business Development Manager – posiada wieloletnie doświadczenie w branży IT. Pracował między innymi w EMC, HP i CA Technologies. Obecnie zajmuje się rozwiązaniami IT Operations Analytics, Service Assurance i IT Security.

SPONSORZY
 WSPÓŁPRACA MERYTORYCZNAPATRONI MEDIALNI
FUNDATORZY NAGRÓD
  
ORGANIZATOR