Czy Apple płaci dywidendę?
Czy Apple płaci dywidendę?

Tak, Apple wypłaca dywidendę.

Co to jest dywidenda?

Czy Apple płaci dywidendę?

Aby zrozumieć, czy Apple płaci dywidendę, najpierw musimy zdefiniować pojęcie dywidenda. Dywidenda to część zysku przedsiębiorstwa wypłacana akcjonariuszom jako forma zwrotu inwestycji.

Apple Inc., amerykańska firma produkująca sprzęt komputerowy i oprogramowanie oraz producent iPhone’ów i iPadow, jest jednym z największych przedsiębiorstw na świecie. Od momentu debiutu na giełdzie w 1980 roku jej wartość rynkowa systematycznie rosła dzięki nieustannym innowacjom produktowym oraz skutecznemu zarządzaniu finansami.

W przeszłości firma konsekwentnie unikała wykorzystywania swojego bogactwa do wypłaty dividend dla swoich akcjonariuszy – aż do marca 2012 roku. Wtedy to decyzją Zarządu firmy wprowadzono program regularnych corocznych płatności za udział posiadanych przez nich papierów wartościowych.

Początkowo program ten obejmował kwotą $45 miliardów dolarów (co stanowi około trzech czwartych gotowej rezerwy spółki) przy planowanej rocznej stawce wynoszącej $10/akcja; od tego czasu kwota ta została podniesiona kilkukrotnie: obecna stawka wynosi już ponad dwukrotność pierwotnej, a łączna kwota wypłaconych dividend osiągnęła ponad $400 miliardów dolarów.

Jednakże nie wszyscy akcjonariusze Apple cieszą się z takiej polityki. Niektórzy twierdzą, że firma powinna inwestować swoje dochody w rozwój nowych produktów i technologii oraz przeprowadzać przełomowe badania naukowe, co pozwoli jej zachować konkurencyjność na rynku przez kolejne dziesięciolecia.

Inni uważają jednakże, że płacenie dywidendy to dobry sposób na utrzymanie stabilności cen papierów wartościowych firmy – zwłaszcza dla tych inwestorów szukających bezpieczniejszych lokat kapitału i oczekujących stałego przychodu ze swoich posiadanych udziałow firmowych.

W każdym razie wybór między dystrybuowaniem zysków a ich reinwestycją jest decyzją strategiczną podejmowaną przez Zarząd spółki; wynika ona zarówno z oceny sytuacji finansowej przedsiębiorstwa jak również jego perspektyw rozwoju. W przypadku Apple’a trudno byłoby kategorycznie stwierdzić który model lepszy – obecnie skala działalności firmy wymaga jednoczesnego prowadzenia różnych strategii biznesowych umożliwiających zdobycie większego odsetka klienteli poprzez dostarczenie im różnorodnych usług i produktów.

Mimo to, liczba akcjonariuszy Apple rośnie z roku na rok, co wskazuje na ich zaufanie do sposobu zarządzania finansami przedsiębiorstwa. Bez względu jednakże na wybór strategii biznesowej dywidenda pozostaje ważnym narzędziem służącym umacnianiu relacji między spółką a jej udziałowcami oraz przyciąganiu nowych inwestorów.

Tak, Apple płaci dywidendę.

Wezwanie do działania:
Aby uzyskać więcej informacji na temat wypłacanych przez Apple dywidend, odwiedź stronę internetową Międzynarodowego Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową pod adresem https://www.mz-pan.pl/.

Link tagu HTML: Międzynarodowy Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here