Amortyzacja to proces rozłożenia kosztów związanych z aktywem trwałym na określony czas. W księgowości istnieją dwie metody amortyzacji: bilansowa i podatkowa. Różnią się one sposobem obliczenia oraz wpływają na różnice w deklarowaniu dochodu przedsiębiorstwa do urzędu skarbowego.

Definicja amortyzacji podatkowej

Amortyzacja jest jednym z najważniejszych pojęć w dziedzinie finansów i rachunkowości. Jest to proces rozłożenia kosztu inwestycji na określony czas, co umożliwia dokładne obliczenie wartości aktywów firmy oraz ich zużywanie wraz upływem czasu. Warto jednak pamiętać, że istnieją dwa różne rodzaje amortyzacji – podatkowa oraz bilansowa.

Definicja amortyzacji podatkowej

Amortyzacja podatkowa definiowana jest jako sposób odliczania wydatków poniesionych przez przedsiębiorstwo na nabycie środków trwałych lub niematerialnych aktywów od dochodu osiąganego przez firmę. Oznacza to, że przedsiębiorca może uzyskać zwrot części kosztu zakupionego sprzętu czy urządzeń poprzez zmniejszenie swojego dochodu opodatkowanego.

Proces ten przebiega według ściśle określonych reguł ustalanych przez organy państwowe zajmujące się sprawami fiskalnymi dla danego kraju i dotyczy tylko tych elementów majątkowych (np.: budynki), które są uznawane za „amortyzowalne” zgodnie ze stosownymi przepisami prawnymi.

Różnice między amortyzacją bilansową a podatkową

Mimo iż cel obydwóch typów amortyzacji pozostaje identyczny, to jednak różnią się one między sobą sposobem przeprowadzenia. Amortyzacja bilansowa odbywa się według planu określonego przez firmę i jest związana ze zmniejszaniem wartości aktywów w księgach rachunkowych przedsiębiorstwa.

W przypadku amortyzacji podatkowej wykorzystywany jest specjalny katalog stawek ustalonych przez organy państwowe, który nakłada pewne ograniczenia na sposób rozliczania kosztów dla poszczególnych rodzajów środków trwałych lub niematerialnych (np.: komputery).

Innymi słowy – gdy firma decyduje o zakupie nowego urządzenia czy maszyny do produkcji, musi ona dokładnie przeanalizować obydwa typy amortyzacji oraz ich wpływ na jej finanse. W sytuacjach takich jak rozwój działalności firmy czy modernizacja parku maszynowego może bowiem mieć kluczowe znaczenie stosowanie jednego bądź drugiego rodzaju amortyzacji.

Podsumowanie

Amortyzacja stanowi nieodłączną część prowadzonej przez każdą firmę działalności gospodarczej i ma istotne konsekwencje zarówno pod względem operacyjnym jak również fiskalnym. Dlatego też ważne jest aby właściciele przedsiębiorstw zdali sobie sprawię z tych dwóch pojęć – bilansowej i podatkowej amorytacji – oraz ich różnic, tak aby móc dokładnie obliczyć koszty i korzyści związane z inwestycjami w środki trwałe czy niematerialne aktywa.

Wezwanie do działania: Zapoznaj się z artykułem na stronie Asandi.pl, który wyjaśnia różnicę między amortyzacją podatkową a bilansową.

Link tagu HTML :
https://www.asandi.pl/amortyzacja-podatkowa-vs-bilansowa/

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here