Jak zwiększyć wydajność produkcji

Zwiększenie wydajności produkcji może być trudnym zadaniem, jeśli firma nie jest świadoma, które systemy działają z opóźnieniem. Wskazując i dostosowując procesy wewnętrzne, firmy mogą zmniejszyć koszty operacyjne i wpływ na środowisko. Producenci powinni rozważyć poprawę wydajności produkcji, stosując następujące najlepsze praktyki.

Zwiększanie wykorzystania zasobów

Jednym z najwyższych kosztów ponoszonych przez producentów jest marnotrawstwo materiałów. Ograniczając odpady, firmy mogą zwiększyć swoją wydajność i wykorzystanie zasobów. Firmy powinny rozważyć:

  • Recykling złomu i wadliwych jednostek — każda firma produkcyjna ma do czynienia z nadmiarem materiałów pochodzących ze złomu lub wadliwych elementów. Nawet jeśli firma nie może wykorzystać tych jednostek, może je sprzedać, aby osiągnąć zysk.
  • Optymalizacja procesów w celu wykorzystania wszystkich materiałów — każde wyrzucone narzędzie i kawałek materiału to okazja do poprawy wydajności produkcji. Dlatego kierownictwo powinno ustalić, jak wydłużyć okres eksploatacji maszyn, narzędzi i materiałów.

Doskonalenie szkoleń

Nie ma lepszej alternatywy dla właściwego, praktycznego szkolenia. Pracownicy zdobywają doświadczenie i umiejętności w kilku procesach, dzięki czemu mogą zmieniać stanowiska, aby odciążyć się od powtarzających się zadań. Pozwala to także na proaktywną burzę mózgów w celu monitorowania i ograniczania zagrożeń, które mogą wystąpić na linii produkcyjnej.

Mierzenie wydajności

Kierownictwo powinno przypisać każdemu procesowi wewnętrznemu kompleksową miarę, taką jak kwota w dolarach lub kluczowy wskaźnik wydajności, aby uzyskać lepszy wgląd w poziom wydajności. Określając ilościowo wszystko, od roboczogodzin po eksploatację sprzętu, firmy mogą ustalić, które systemy wymagają poprawy.

Monitorowanie produkcji i wydajności

System MES, innymi słowy, po prostu mes, to inaczej System Realizacji Produkcji. System MES to zaawansowany system informatyczny, połączony z elementami automatyki, który służy do ciągłego monitorowania procesów produkcyjnych i pozyskiwania informacji o ich stanie oraz jakości. System zbiera dane o realizowanej produkcji i dostarcza je użytkownikowi w czasie rzeczywistym. Sprawia to, że możliwa jest natychmiastowa reakcja na niepożądane zjawiska, takie jak na przykład awaria.

Zorganizuj przestrzeń roboczą

Organizacja jest niezbędna dla płynnego przepływu pracy w każdym środowisku, a zwłaszcza w produkcji. Fabryki powinny mieć otwartą podłogę ułatwiającą przemieszczanie się, regały na materiały i narzędzia oraz oznakowane miejsca pracy. Organizując miejsca pracy, firmy mogą zapewnić pracownikom łatwe znajdowanie materiałów, co skraca czas pracy.

Wzmacniaj współpracę z dostawcami

Istotnym elementem wydajności produkcji jest zabezpieczenie bazy dostawców. Firmy muszą wzmocnić swoje relacje z dostawcami i ustanowić zapasowych dostawców na wypadek sytuacji awaryjnych. Dostawcy, którzy zapewniają stałą, wysokiej jakości obsługę i towary, powinni być nagradzani większą liczbą transakcji, aby utrzymać symbiotyczne relacje.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here