Na czym polega zarządzanie przez kompetencje?
Na czym polega zarządzanie przez kompetencje?

Na czym polega zarządzanie przez kompetencje?

body {
font-family: Arial, sans-serif;
}

h1 {
font-size: 24px;
}

h2 {
font-size: 20px;
}

h3 {
font-size:18px;
margin-left:-15pt
}

p {
text-align:left
}

Na czym polega zarządzanie przez kompetencje?

Zarządzanie przez kompetencje to podejście do zarządzania zasobami ludzkimi oparte na identyfikowaniu i rozwijaniu umiejętności pracowników w celu osiągnięcia efektywności organizacyjnej. W tym artykule przyjrzymy się bliżej temu podejściu oraz jego korzyściom dla firm.

Czym są kompetencje?

Kompetencja może być definiowana jako kombinacja wiedzy, umiejętności i postaw niezbędnych do wykonywania określonego zadania lub pracy. To jest coś więcej niż samo posiadanie kwalifikacji czy stopnia naukowego – dotyczy również zdolności praktycznego stosowania tej wiedzy.

Rodzaje Kompetencyjnoscí:

 • Komunikacja interpersonalna
 • Podejmowanie decyzji
 • Przywództwo
 • Kreatywność
 • Analiza danych
 • Rozwiązywanie problemów
 • Powyższe to tylko kilka przykładów kompetencji, istnieje wiele innych aspektów pracy i zadań, które mogą wymagać różnorodnych umiejętności.

  Jak zarządzać przez kompetencje?

  Zarządzanie przez kompetencje opiera się na identyfikacji kluczowych umiejętności potrzebnych do osiągnięcia celów organizacyjnych oraz rozwijaniu tych umiejętności u pracowników. Istnieją cztery główne kroki w procesie zarządzania przez kompetencje:

  Etap 1: Identyfikacja kluczowych obszarow dzialan!

  Pierwszym etapem jest określenia kluczowych obszaróœ działań dla firmy lub działu. To oznacza zidentyfikowanie konkretnych umiejscowionego stanowiska pracy i zadaniach powiązanych z tymi Obszarami.

  Niezbednosc opracowania ogólnego modelu Komptencyjnego :

  Aby zapewnić spójność i jasnośc przekazu odnoszzacego sie do posiadanej gamuy Umiejêt

  Zarządzanie przez kompetencje polega na identyfikowaniu, rozwijaniu i wykorzystywaniu umiejętności oraz wiedzy pracowników w celu efektywnego osiągania celów organizacji.

  Link do strony turistiko.pl: turistiko

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here