Czy można sprzedać mieszkanie z kredytem

Rynek nieruchomości od wielu lat przeżywa rozkwit. Wskazać należy, iż mieszkanie bądź dom w centrum miasta to doskonała forma na ulokowanie swojego kapitału na długie lata. Ceny nieruchomości znacząco rosną, co sprawia, że deweloperzy zacierają ręce i budują coraz większą liczbę powierzchni mieszkalnej. Taka tendencja z pewnością utrzyma się jeszcze przez długie lata, ponieważ nic nie wskazuje na to, aby miał nastąpić na rynku przesyt.

Tym samym optymalnym rozwiązaniem wydaje się być lokowanie kapitału właśnie w nieruchomościach. W celu ich zakupu pobierane są nawet znaczne kredyty obciążone hipoteką. Jest to doskonała forma uzyskania kapitału, bowiem oprocentowanie takiego zobowiązania finansowego zwykle jest bardzo korzystne dla konsumenta. Jednocześnie istnieje możliwość szybszej spłaty kredytu za niewielką prowizję z tego tytułu. Wiele osób korzysta z takiej możliwości, a następnie pobiera kolejny kredyt na zakup kolejnego mieszkania.

Czasami jednak dochodzi do sytuacji, w których dana osoba traci płynność finansową

W takich momentach często podejmowane są decyzje o sprzedaży mieszkania, z którego nie czerpią żadnych korzyści takich jak czynsz najmu. Wskazać należy, iż wielu zastanawia czy można sprzedać mieszkanie z kredytem. Jest to w pełni możliwe, ponieważ prawo polskie przewiduje możliwość przejęcia długu. Konieczne jest jednak spełnienie kilku warunków, dzięki którym takie działanie będzie możliwe. Otóż w sytuacji, gdy nabywca mieszkania jest osobą fizyczną, bank musi sprawdzić jego zdolność kredytową. Wraz z mieszkaniem nabywa on zobowiązanie finansowe względem banku do wysokości niespłaconej dotychczas sumy.

salon

Oznacza to, że w interesie instytucji finansowej leży zbadanie, czy nabywca nieruchomości jest w pełni wypłacalny. Nie napotyka to jednak znacznych trudności, bowiem wystarczy przejrzenie kilku rejestrów, takich jak ten prowadzony przez Biuro Informacji Kredytowej, aby rzetelnie i dokładnie określić zdolność danej osoby do zaciągania kolejnych zobowiązań. Z reguły banki wyrażają zgodę na przejęcie przez osoby trzecie mieszkania z kredytem. Czasem jednak może okazać się konieczny udział kilku poręczycieli lub wykupienie specjalnej polisy ubezpieczeniowej.

Istnieją również inne możliwości, dzięki którym możliwa jest sprzedaż mieszkania obciążonego hipotecznie. Wiele osób decyduje się na zaciągnięcie kredytu gotówkowego w celu spłaty dotychczasowego zobowiązania. Takie działanie wydaje się być bardzo racjonalne, bowiem trzeba mieć na uwadze, iż hipoteka na nieruchomości obniża jej wartość. Sprawia to, że z ekonomicznego punktu widzenia zdecydowanie lepiej jest uregulować dawną należność, aby sprzedać mieszkanie po cenie godziwej. Jednocześnie warto mieć na uwadze, iż kredyty gotówkowe na chwilę obecną są bardzo nisko oprocentowane. Warto wykorzystać tą tendencję rynkową w celu nabycia stosownego kapitału na pokrycie sumy dłużnej z tytułu kredytu hipotecznego.

mieszkanie z kredytem

Bardzo rzadko dochodzi do sytuacji, w których właściciel mieszkania sprzedaje je za gotówkę, a następnie reguluje zobowiązanie w banku, pozostawiając resztę sumy dla siebie. Jak już wyżej wskazano, takie działanie jest mało korzystne z punktu widzenia ceny sprzedaży nieruchomości. Ponadto warto mieć na uwadze, iż niewiele osób jest chętnych na przejęcie mieszkania, którego stan prawny nie jest jasny. Dlatego przed sprzedażą nieruchomości zdecydowanie lepiej jest dokonać wszelkich niezbędnych czynności, takich jak zwolnienie go z hipoteki.

Kapitał niezbędny do pokrycia zobowiązania można łatwo pozyskać w banku, niektóre osoby korzystają również z zgromadzonych uprzednio oszczędności. Po uregulowania należności nie pozostaje nic innego jak zgłosić do właściwego ze względu na położenie nieruchomości sądu rejestrowego wniosek o wykreślenie hipoteki. Taka czynność obarczona jest jednak koniecznością uiszczenia opłaty sądowej, której wysokość jest proporcjonalna do wartości sprzedawanego mieszkania. Warto jednak takie działania poczynić, bowiem wtedy możliwe jest uzyskanie większej sumy z transakcji.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here