ile kosztuje założenie firmy

Prowadzenie działalności gospodarczej wiąże się z wieloma profitami, których nie sposób uświadczyć w sytuacji, gdy wykonuje się pracę na etacie. Przede wszystkim nie ma się nad sobą żadnych kierowników i szefów – przedsiębiorca samodzielnie prowadzi swój zakład pracy. Ponadto możliwe jest stworzenie lokalnej sieci dystrybucji, w ramach której zaspokajane będą miejscowe potrzeby. Duże znaczenie ma fakt, iż w ostatnich latach pojawiło się sporo preferencji dla nowych przedsiębiorstw.

Przede wszystkim właściciel może korzystać z niższych składek na ubezpieczenia społeczne. Wskazuje się, że optymalne wykorzystanie tego rozwiązania pozwala na oszczędzenie nawet sześciuset złotych w skali miesiąca. Do tego dochodzi obniżony podatek dochodowy – obecnie wynosi on zaledwie 17% uzyskanych dochodów. Warto wskazać, iż przedsiębiorcy mogą mnóstwo wydatków ujmować w kosztach uzyskania przychodu. Tym samym obniżają swoją podstawę opodatkowania, co jest niemożliwe w przypadku wykonywania pracy w ramach kontraktu z pracodawcą.

Osoby, które zamierzają postawić swoje pierwsze kroki w biznesie, często zastanawiają się, ile kosztuje założenie firmy. Co istotne, zarejestrowanie prostej działalności gospodarczej w Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej jest bezpłatne. Warto wskazać, iż istnieje wiele nieuczciwych podmiotów, które podszywają się pod oficjalny rejestr. Tym samym próbują one wyłudzić pieniądze za rzekomą rejestrację. Należy zignorować wszelkie prośby o przelewy na rzecz takich instytucji, bowiem uzyskanie wpisu w CEIDG jest całkowicie bezpłatne.

biurko z laptopem

Zaznacza się, że wraz z rozpoczęciem działalności gospodarczej może okazać się konieczne poniesienie pewnych kosztów rodzajowych. Otóż w sytuacji, gdy okaże się niezbędny zakup wyposażenia dla salonu usługowego, należy jak najszybciej dokonać niezbędnych wydatków. Pomocne w tym zakresie mogą okazać się środki pochodzące z kredytu bankowego. Możliwe jest również ubieganie się o dotację celową dla nowych przedsiębiorstw, która udzielana jest przez organy państwowe – przede wszystkim przez właściwe miejscowo placówki Urzędu Pracy.

Na każdym przedsiębiorcy ciąży również obowiązek zapłaty składek na ubezpieczenia społeczne. Należy jednak wskazać, iż możliwe jest skorzystanie z specjalnej ulgi, która umożliwia opłacanie jedynie składek na ubezpieczenie zdrowotne. Niezależnie od wielkości obrotu, mają one stałą wartość i na chwilę obecną wynoszą one około trzysta dwadzieścia złotych. Duże znaczenie ma fakt, iż po upływie półrocznego okresu możliwe jest skorzystanie z preferencyjnych składek na ubezpieczenie społeczne.

W takiej sytuacji niezbędne jest jednak złożenie deklaracji ZUS DRA z podaniem odpowiedniego kodu. Na tej podstawie organ rentowy oblicza wysokość należnej daniny i wprowadza ją w system. Z takiej preferencji można korzystać przez okres dwóch lat. Po upływie tego czasu niezbędne jest opłacanie wszelkich danin na rzecz ZUS w ustawowej wysokości. Obecnie wdrażane jest rozwiązanie, w myśl którego najmniejsze firmy będą mogły korzystać z obniżonych składek. Tym samym możliwe będzie oszczędzenie znacznej sumy pieniędzy na daniny, które normalnie należałoby uiścić.

laptop

Bardzo ważny z punktu widzenia każdego przedsiębiorcy jest również obowiązek samodzielnego opłacania podatku dochodowego. Na ogół służy temu prowadzenie ewidencji w podatkowej Księdze Przychodów i Rozchodów. W jej ramach ujmowane są wszelkie zaszłości gospodarcze, które mają znaczenie dla obowiązku podatkowego danego podmiotu. Należy mieć na uwadze, iż wszystkie wpisy muszą być sporządzane w oparciu o zasadę memoriału – czyli daty rzeczywistego poniesienia kosztu bądź uzyskania dochodu.

Rzetelnie prowadzona księga nie budzi nawet najmniejszych zastrzeżeń organów podatkowych, dlatego warto zadbać o to, aby wszystkie dokonane zapisy odpowiadały prawdzie. W innym wypadku może okazać się konieczne naniesienie korekty, która z reguły zwiększa należności podatkowe na rzecz fiskusa. Wiele przedsiębiorstw korzysta w tym zakresie z pomocy księgowych.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here