ile kosztuje rozliczenie pitu

Na każdym podatniku ciąży obowiązek corocznego wysłania do właściwego Urzędu Skarbowego deklaracji PIT. Jest to dokument, który obejmuje oświadczenie o dochodach, jakie zostały osiągnięte w danym roku podatkowym. Nie bez znaczenia pozostaje fakt, iż osoby zatrudnione na etacie również nie podlegają zwolnieniu z tego obowiązku. Tym samym w każdym wypadku niezbędne jest wysłanie stosownej deklaracji do 30 kwietnia danego roku.

Warto mieć na uwadze, iż zaniechanie tego obowiązku wiąże się z koniecznością złożenia wyjaśnień. Jeżeli okaże się, że deklaracja nie została złożona z powodu rażącego niedbalstwa podatnika, będzie on zobowiązany do zapłaty grzywny. Dlatego nie można omawianego obowiązku bagatelizować. Zdecydowanie dobrze jest złożyć deklarację już na początku roku obrotowego. Wtedy możliwe jest uzyskanie szybkiego zwrotu podatkowego, który może zostać przeznaczony na cel dowolny. Sprawę ułatwia fakt, iż od kilku lat możliwe jest dokonanie pełnego rozliczenia za pośrednictwem internetu.

rozliczenie pitu

Niewiele osób decyduje się na samodzielne wypełnienie deklaracji. Wynika to z faktu, iż wiedza przedstawicieli społeczeństwa na temat obowiązującego w Polsce systemu podatkowego jest nikła. Dlatego dla wielu ludzi optymalnym rozwiązaniem jest skorzystanie z pomocy księgowej. Taka osoba doskonale zna wszelkie aspekty rozliczeń, dzięki czemu będzie ona mogła w rozsądnym terminie przygotować deklarację do wysyłki.

Pojawia się jednak pytanie – ile kosztuje rozliczenie PITu?

Nie jest to usługa droga, bowiem najczęściej ceny oscylują wokół kwoty pięćdziesięciu złotych. Samo wypełnienie deklaracji przez księgową trwa około dziesięciu minut. Niezbędne jest jednak przedstawienie jej wszelkich formularzy PIT, które uzyskano od pracodawcy. Na tej podstawie obliczany jest podatek należny za cały rok podatkowy. Po odjęciu wpłaconych zaliczek wskazywana jest kwota podatku do zapłacenia. Jeżeli wartość ta jest ujemna, możliwe jest uzyskanie zwrotu podatkowego. Wówczas Urząd Skarbowy w odpowiednim terminie przekazuje środki na wskazany numer rachunku bankowego.

Zgoła odmiennie wygląda rozliczenie przedsiębiorcy. Wtedy konieczne jest wykorzystanie innego formularza, który uwzględnia dochody pochodzące z różnych źródeł. Nie można zapomnieć o tym, iż w przypadku przedsiębiorców – w przeciwieństwie do pracowników etatowych – odprowadzają one niezbędne zaliczki miesięczne lub kwartalne samodzielnie. Nie można zaniechać tego obowiązku, bowiem w przeciwnym wypadku organ podatkowy będzie mógł naliczać odsetki za zwłoki.

Wskazuje się, że istnieje pewna kwota zaliczki, która upoważnia do czasowego wstrzymania się z dokonaniem zapłaty. Otóż w sytuacji, gdy obliczona zaliczka nie przekracza kwoty tysiąca złotych, możliwe jest uregulowanie opłaty dopiero po przekroczeniu tego pułapu. Jest to bardzo dogodne rozwiązanie dla małych przedsiębiorców, którzy mają więcej czasu na wygenerowanie pokaźnych kosztów uzyskania przychodów.

pieniądze

W sytuacji, gdy korzystanie z pomocy księgowej do rozliczenia deklaracji PIT wydaje się być bezcelowe, warto zrobić to samodzielnie. W internecie dostępne są darmowe programy, które umożliwiają przygotowanie dokumentu rozliczeniowego. Niezbędne jest jedynie wskazanie konkretnych kwot, które zostały wpisane w poszczególne okienka przez pracodawcę. Następnie konieczne jest zastosowanie zniżek, które przysługują danemu podatnikowi, na przykład ulga z tytułu donacji krwi bądź ulga prorodzinna.

Takie preferencje wpływają na wysokość należnego podatku, dlatego nie warto zaniechiwać ich wykorzystania. Jeżeli program zatwierdzi deklarację jako poprawną, możliwa będzie interaktywna wysyłka dokumentu do skrzynki podawczej organu. W takiej sytuacji konieczne jest jednak uzyskanie elektronicznego poświadczenia odbioru. W przypadku, gdy taki komunikat nie został prawidłowo doręczony podatnikowi, nie ma on żadnego dowodu na to, że deklaracja została sporządzona w terminie. Dlatego warto dokładnie sprawdzić, czy potwierdzenie odbioru zostało wygenerowane w sposób poprawny.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here