Kiedy należy się odszkodowanie za wypadek w pracy

Jeśli do wypadku doszło w miejscu pracy bądź w drodze do miejsca pracy, a pracownik doznał z tego tytułu uszczerbku na zdrowiu, należy mu się odszkodowanie. Warto jednak wiedzieć, że o przyznaniu odszkodowania decyduje komisja lekarska, lekarz orzecznik, a nierzadko również sąd. Okazuje się, że bardzo często są to sprawy skomplikowane, w przypadku których zachodzi wiele niejasności.

Odszkodowanie za wypadek w pracy dla zatrudnionych

Co istotne, odszkodowanie za wypadek w pracy adwokat Częstochowa określa jako zasadne w przypadkach, w których w jego wyniku pracownik doznał trwałego lub czasowego uszczerbku na zdrowiu. Pracownik musi być jednak legalnie zatrudniony, do wypadku musi dojść w godzinach jego pracy. Sąd rozpatrzy również kwestie odpowiedzialności pracownika, pracodawcy, zapewnienia odpowiednich warunków w ramach wykonywanych obowiązków zawodowych czy standardów w zakresie realizacji konkretnego zadania. Trzeba zwrócić uwagę, że do wypadków w pracy najczęściej następuje w przypadku obsługi ciężkich sprzętów czy wtedy, kiedy praca odbywa się na wysokości. Niestety, nie zawsze zatrudnieni mają odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia do realizacji takich obowiązków, dlatego kwestie uzyskania odszkodowania mogą być sporne.

Odszkodowanie w ramach ubezpieczenia i prywatnej polisy ubezpieczeniowej

O ile ZUS wypłaca odszkodowania, jeśli tylko sytuacja tego wymaga, to niestety sądowe batalie i sprawy o odszkodowanie Częstochowa bardzo często toczą się z towarzystwami ubezpieczeniowymi, które kwestionują taką zasadność. Wiele zależy od zapisów w umowie i zakresu samego ubezpieczenia, w takim przypadkach nieocenioną pomoc niosą prawnicy, którzy wspierają poszkodowanych.

Wyłudzenie odszkodowania

Zdarza się, że pracownik chce wyłudzić odszkodowanie za wypadek w pracy, do którego nie doszło albo który nie wywołał uszczerbku na zdrowiu. Prawna obsługa firm Częstochowa jest więc istotna, aby bronić interesów nie tylko osób poszkodowanych, ale niejednokrotnie również podmiotów gospodarczych.

Artykuł powstał na podstawie wiadomości merytorycznych użyczonych przez kancelariakowalski.pl.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here