Spłata chwilówek

Chwilówki z założenia są szybkimi pożyczkami gotówkowymi, które zaciągnąć można nawet w ciągu 15 minut od chwili złożenia wniosku i zweryfikowania tożsamości klienta w wybrany przez niego sposób. Okres kredytowania w ich przypadku także jest krótki, ale niewykluczone, że pożyczkobiorca będzie chciał dokonać szybszej spłaty chwilówek przed terminem ich zapadalności. Czy może to zrobić?

Termin spłaty chwilówki w umowie

Przy okazji zaciągania chwilówki, w tym również przez Internet czy aplikację mobilną w telefonie, w istocie zawierana jest umowa na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego. W umowie tej powinna zostać wyszczególniona kwota zobowiązania, jak i termin jej zwrotu wraz z ewentualnymi odsetkami i innymi opłatami.

Jednak gdyby pożyczkobiorca miał wcześniej możliwość zwrotu chwilówki do firmy pożyczkowej, to może to zrobić zgodnie z obowiązującym prawem.

Ustawa o kredycie konsumenckim a wcześniejsza spłata chwilówek

Chwilówki są specyficzną formą pożyczki gotówkowej, która udzielana jest zwykle w niskiej kwocie. Jeśli jest to oferta płatna, to spełnia warunki uznania jej za kredyt konsumencki w rozumieniu ustawy o takim kredycie. Jednym z udogodnień przewidzianych w przepisach ustawy o kredycie konsumenckim jest możliwość wcześniejszej spłaty zobowiązania kredytowego czy pożyczkowego.

Klient może to zrobić w każdym czasie, nawet bez uprzedniego informowania pożyczkodawcy o takim zamiarze.

Czy wcześniejsza spłata chwilówek się opłaca?

Wiemy już, że możliwa jest wcześniejsza Spłata chwilówek przed terminem wskazanym w umowie, ale czy takie działanie będzie opłacalne dla klienta? Okazuje się, że tak, ponieważ jeśli dokona takiej spłaty, ma szansę uzyskać proporcjonalny zwrot zapłaconej uprzednio prowizji. Wcześniejszy zwrot środków to także pozbycie się zbędnego długu, ale też możliwość uzyskania w terminie 14 dni proporcjonalnego zwrotu kosztów związanych z udzieleniem chwilówki. Wyegzekwowanie od wierzyciela zwrotu należnej kwoty będzie wymagało złożenia odpowiedniego wniosku, choć niektóre firmy mogą to robić automatycznie.

We wniosku o zwrot kosztów pożyczkowych w związku z wcześniejszą spłatą chwilówki należy podać dane stron umowy wraz z jej numerem i wezwaniem do zwrotu kosztów w określonym terminie, na wskazany rachunek bankowy.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here