jak założyć oddział firmy zagranicznej w Polsce

Rozpoczęcie działalności firm zagranicznych w Polsce w postaci oddziału może być dobrym pomysłem biznesowym. Podmioty gospodarcze, które decydują się na taki krok, nie narzekają na profity, bo nasz kraj daje wiele możliwości w zakresie handlu, usług oraz produkcji różnego rodzaju. Zanim jednak zdecydujemy się na taką inwestycję, trzeba wiedzieć jak założyć oddział firmy zagranicznej w Polsce. Należy pamiętać o wszystkich kwestiach formalnych, które muszą być spełnione tak, aby działalność tego rodzaju była absolutnie legalna w świetle prawa polskiego i unijnego.

Zasady tworzenia oddziału zagranicznego w Polsce

Jeżeli chodzi o podstawę prawną, która umożliwia uruchomienie oddziału na terenie naszego kraju, to najważniejsze zasady oraz zakres działania jest określony w art. 85 – 92 ustawy z 2 lipca 2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej. Trzeba oczywiście pamiętać o tym, jeżeli już zastanawiamy się nad tym, jak założyć oddział firmy zagranicznej w Polsce, jak wygląda prawo w kraju, gdzie firma była uruchamiana. Otóż podmioty zagraniczne mogą się starać o uruchomienie oddziałów w Polsce tylko pod warunkiem takim, że przepisy w państwie, gdzie dana firma była zarejestrowana, umożliwiają taką rejestrację w Polsce. Warto też zauważyć, że działa tutaj zasada wzajemności, która jest stosowana do firm z państw członkowskich Unii Europejskiej, a także krajów włączonych w Europejski Obszar Gospodarczy.

Jak zarejestrować oddział firmy?

Oczywiście musimy także pamiętać, że w tej sytuacji firma zagraniczna, która będzie się starać o rejestrację oddziału na terenie naszego kraju, musi być uprawniona do korzystania z lokalu, który będzie stanowić siedzibę tegoż oddziału na obszarze Polski. Zastosowanie ma tu na przykład umowa najmu lokalu. To jednak nie koniec obowiązków, ponieważ niezbędne także będzie ustanowienie pełnomocnika. Ma on być uprawniony do reprezentowania przedsiębiorcy zagranicznego w tym polskim oddziale. Oczywiście osoba taka nie musi być polskim obywatelem. Musi mieć jednak adres na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. Główny formalny wymóg to będzie naturalnie rejestracja wymagająca uzyskania wpisu do rejestru przedsiębiorców krajowego rejestru sądowego. Wniosek taki składany jest na urzędowych formularzach. Do takich wniosków dołącza się także dokumenty takie jak odpis aktu założycielskiego firmy oraz poświadczony notarialnie wzór podpisu osoby, która będzie upoważniona do reprezentowania przedsiębiorcy zagranicznego.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here